ရည်မှန်းချက်များ

 

လုပ်ငန်းတာ၀န်ကြီး(၈)ရပ်

  • မြစ်များရေလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်ပြီး၊ မြို့ ဆိပ်ကမ်းများမပြောင်းရွှေ့ရဘဲ တစ်ဆယ့်နှစ်ရာသီ အသုံးပြုနိုင်စေရန်
  • မြို့ များရေတိုက်စားကမ်းပြိုမှုမှကာကွယ်ရန်
  • မြို့ များအလိုက်စိုးရိမ်ရေမှတ်များသတ်မှတ်ရာတွင် မှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်
  • မြစ်ရေအားသောက်သုံးရေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေအဖြစ်လည်းကောင်း တစ်ဆယ့်နှစ်ရာသီ အသုံးချ နိုင်စေရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်
  • နယ်စပ်မြစ်များတွင် ကမ်းပြိုကမ်းစားမှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်
  • စီမံကိန်း၀င်မြစ်ကူးတံတားကြီးများရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် စစ်ဆေးတင်ပြရန်
  • ရေထုညစ်ညမ်းမှု မပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ကွပ်ကဲရန်
  • မြစ်ကြောင်းများရေအနက်မြင့်မားလာစေရေးနှင့် ရေယာဉ်များ၀န်တင်အလေးချိန် တိုးတက်တင်ဆောင်သွားလာနိုင်စေရန်