ထူပါရုံဘုရားရှေ့ကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
ထူပါရုံဘုရားရှေ့ကမ်းပြိုaကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
မရမ်းချောင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
မရမ်းချောင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
စံကင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
စံကင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ

Latest News (Bulletin board)

Weekly Report(22-5-2020)                
List
Functions
Mail
Contact
Location
Location
Edit
Online Services

History

In 1999, this Department was extended and reorganized as the DWIR.

Read More

Functions

Survey, River Engineering, Dredging and Navigation..........

Read More

Organization

A fully state owned organization under the MOT...

Read More

Objectives

to improve the navigation channel and to stabilize the inland river

Read More

If you have any comment or suggestion to us, please send through email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.