ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

"၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ " ဆုရရှိသူများစာရင်း

စဉ် အမည်  ဌာန ဆု အမျိုးအစား  
၁။ ဦးအောင်စည်သူ

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ရေး-၂

မကွေးမြို့၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

ပထမဆု  
၂။

 

ဦးဇော်လွင်ဦး

(ကလောင်အမည်-ကိုတူးသာယာမြိုင်)

 

  ဒုတိယဆု  
၃။ ဦးရဲဖြိုးပိုင် (ကိုရဲစက်မှု)

ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု)၊ ရေအားလျှပ်စစ်

အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန

တတိယဆု  
၄။ ဒေါ်အေးမြင့်ဆွေ

ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

နှစ်သိမ့်ဆု  
၅။

ဦးကျော်ကျော်ဦး 

ကလောင်အမည်- အိုsky

 

မုံရွာပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်၊

ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန၊

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

နှစ်သိမ့်ဆု  
၆။ ဒေါ်သက်ထားဆွေ

 

လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ

ဒေသ(၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာန

 

နှစ်သိမ့်ဆု  
         

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

ကမ္ဘာ့ရေနေ့ အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်း ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲဖိတ်ခေါ်ခြင်း

    

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

Tender No.3(Q)2022 - 2023 တွင် ကျပ်(၂၀)သန်းမှ ကျပ်(၂၀၀)သန်းအထိ

သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည့် ဒီဇယ်ဆီ(၂၈၀၀)ဂါလန်အတွက်

တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

 

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

 

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 
   

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)များခေါ်ယူခြင်း