ရည်ရွယ်ချက်

 

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများကို ပြည်သူများအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွကထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊

 

မြစ်ချောင်းများအတွင်း ရေလမ်းကြောင်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရန်၊

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်။