ဒေသ(၇)

ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့်ရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပုံ