ဆက်သွယ်ရန်

  #

ဦးစီးဌာန၏ ရုံးချုပ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ/မြို့နယ်ရုံးများ

 ရုံးချုပ်၊ ရန်ကုန်

 ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်

 ဦးဝင်းလှိုင်၊ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရန်ကုန်

 

ဦးကရင်လဂျာ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရန်ကုန်

ဦးသန်းမြင့်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ဦးထင်ကျော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ပစ္စည်းထိန်းဌာန

 ဦးဌေးအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အထက်မြန်မာပြည်)၊ နေပြည်တော်

 

ဦးတိုးအောင်လင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အထက်မြန်မာပြည်)၊ နေပြည်တော်

 

ဦးဘုန်းကျော်စိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အထက်မြန်မာပြည်)၊ နေပြည်တော်

၁၀

ဦးမောင်မောင်နိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ရန်ကုန်

၁၁

ဦးလှမိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ရန်ကုန်

၁၂

ဦးဇော်လွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ရန်ကုန်

၁၃

ဦးစန်းရွှေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသနနှင့်စီမံကိန်း)၊ ရန်ကုန်

၁၄

ဦးစိုးထက်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ရေကြောင်းယန္တရား)၊ ရန်ကုန်

၁၅

ဦးအောင်မျိုးခိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)၊ ဒေသ (၁)၊ ရန်ကုန်

၁၆

ဦးစိန်လွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၂)၊ ပုသိမ်မြို့

၁၇

ဦးရဲသွေးအောင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၃)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၁၈

ဦးဇော်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၄)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၉

ဦးကျော်မြင့်သန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၅)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၀

ဦးကျော်စိုး(၁)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၆)၊ မုံရွာမြို့

၂၁

ဦးသာထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၇)၊ စစ်တွေ

၂၂

ဦးကျော်စိုး(၂)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၈)၊ မော်လမြိုင်

၂၃

ဦးဇေယျာထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၉)၊ ထားဝယ်

၂၄

 ဦးကိုကိုအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၁၀)၊ ကချင်

 ၂၅

 ဦးသိန်းလင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၁၁)၊ ဘားအံ

၂၆

 ဦးတင့်လွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသ (၁၂)၊ ရှမ်း

၂၇

ဒေါ်စန္ဒာမောင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

၂၈

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စိုး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန

၂၉

ဒေါ်သန္တာသတိုးနွယ်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းဌာန

၃၀

ဦးတက်နေဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေကြောင်းယန္တရားဌာန

၃၁

ဦးဇော်လွင်ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သောင်တူးဌာနခွဲ

၃၂

ဦးနေဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေလမ်းညွှန်ဌာနခွဲ

၃၃

ဦးစိုးလှိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(အထက်မြန်မာပြည်)၊ တိုင်းတာရေးဌာနခွဲ

၃၄

ဦးမောင်မောင်မြင့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(အောက်မြန်မာပြည်)၊ တိုင်းတာရေးဌာနခွဲ