ဒေသ(၂)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ပုသိမ်မြို့ ၊ ရေလမ်းညွှန်ဌာန ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ

မအူပင်-ချောင်းကြီး၊ ညောင်တုန်း-ကျုံပတုတ်ဝ၊ ညောင်တုန်း-ဆကာကြီးနှင့် ဆကာကြီး-ပန်တိုင် ရေလမ်းကြောင်းပြ မြေပုံကြမ်း