ထူပါရုံဘုရားရှေ့ကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
ထူပါရုံဘုရားရှေ့ကမ်းပြိုaကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
မရမ်းချောင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
မရမ်းချောင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
စံကင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ
စံကင်းကျေးရွာကမ်းပြိုကာကွယ်‌ရေး သောင်တူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံ

Latest News (Bulletin board)

Weekly Report(22-5-2020)                
List
Functions
Mail
Contact
Location
Location
Edit
Online Services

 

Waterways Department was organized and founded in 1972 by combining the Dredging and River Conservancy sections of Department of Marine Administration, Ministry of Transport and Communication and parts of Hydrographic Surveying section of Port Corporation, Ministry of Transport and Communications.

In 1999, the Department was extended and reorganized as the Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems.

Waterways Department was organized and founded in 1972 by combining the Dredging and River Conservancy sections of Department of Marine Administration, Ministry of Transport and Communication and parts of Hydrographic Surveying section of Port Corporation, Ministry of Transport and Communications.

In 1999, the Department was extended and reorganized as the Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems.