ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ထူပါရုံကမ်းထိန်းလုပ်ငန်း
မင်းဘူးမြို့နယ်၊ နိဗ္ဗာန်ကျွန်းရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်း
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ မုက္ကမော့-ခရွဲကားလမ်း၊ စစ်‌တောင်းမြစ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပါချန်မြစ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ အင်ဒိုင်းကျေးရွာ၊ ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း
ဖာပွန်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ယွန်းစလင်းမြစ် ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း
List
Functions
Mail
Contact
Location
Location
Edit
Online Services

COVID-19 ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အခက်အခဲမရှိစေရေးအတွက် ဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် ဝန်ထမ်း ၁ ဦးလျှင် ဆန် (၆) ပြည်နှင့် နေကြာဆီ (၂) Liter ထောက်ပံ့ပေးခြင်း

 
 
 

 

 

Region 6 ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပုံများ

 

Navigation Channel Improvement